13 foto’s die aantonen wat voor ’n leed ons afval voor dieren veroorzaakt.

Elk van ons produceert dagelijks een heleboel afval. Geen wonder want de meeste producten in de supermarkt zijn in plastic verpakt. De meeste mensen zijn er zich niet van bewust en geven er niet om dat deze verpakkingen niet in de vuilnisemmer, maar gewoon in de natuur belanden. Naar schatting komt er jaarlijks zo’n 10 miljoen afval in onze wereldzeeën terecht.

De eersten die in stilte en vaak ongemerkt onder dit afval te lijden hebben zijn niet de mensen, maar de dieren. Ze kennen plastic niet waardoor ze het eten en/of erin verstrikt raken. De volgende foto’s moeten ons tot nadenken stemmen en ons doen inzien dat we dringend een andere manier moeten zoeken om met afval om te gaan.

Kijk en oordeel zelf!

De natuur gaat ons allen aan. De verantwoordelijkheid om onze toekomstige generaties een leefbare planeet achter te laten, ligt bij elk van ons allen.

DEEL deze foto’s om je medemens te inspireren!

Bron en afbeeldingen: Facebook en Pinterest